Er zit energie in Zandberg-Oost!

De wijkraad is al langer bezig met de energietransitie en hoe daar in de wijk mee omgegaan kan worden. Als wijkraad zijn zij goed geïnformeerd en zeer betrokken bij deze materie. De werkgroep Zandberg-Oost (onderdeel van de wijkraad) schreef een notitie “Contouren van een wijkenergieplan voor Zandberg-Oost”. De conclusie van dit plan: “Een warmtenet in Zandberg-Oost is hoogst onwaarschijnlijk en …