Er zit energie in Zandberg-Oost!

De wijkraad is al langer bezig met de energietransitie en hoe daar in de wijk mee omgegaan kan worden. Als wijkraad zijn zij goed geïnformeerd en zeer betrokken bij deze materie. De werkgroep Zandberg-Oost (onderdeel van de wijkraad) schreef een notitie “Contouren van een wijkenergieplan voor Zandberg-Oost”. De conclusie van dit plan: “Een warmtenet in Zandberg-Oost is hoogst onwaarschijnlijk en dus moeten we individueel of kleinschalig collectief een oplossing zoeken in toepassing van elektriciteit (all-electric).”

Eerst denken dan doen

Ongeveer veertig wijkbewoners kwamen op 26 februari bijeen in gemeenschapshuis De Zandberg om precies daarover van gedachten te wisselen. De concrete vraag die op tafel ligt is een serieuze: “Hoe wordt Zandberg-Oost van energie (elektriciteit voorzien en warmte) voorzien als ergens tussen nu en 2044 de aardgaskraan in onze wijk dicht gaat?”

Bres denkt mee

Verdeeld over zes tafels, met ondersteuning van zes energiecoaches van energiecoöperatie BRES vonden er zeer geanimeerde gesprekken plaats. Voor een beknopt verslag van deze avond: zie het Dossier ‘Werkgroep Zandberg Duurzaam/Aardgasvrij’ elders op deze website.

Onze energiecoaches waren erg enthousiast over deze avond. Er is veel kennis gedeeld, er zijn ideeën geopperd en men is aan het denken gezet. Van deze gesprekken krijgen onze coaches veel energie. Zij vonden het heerlijk om van gedachten te wisselen met deze bewoners van Zandberg-Oost op zowel individueel niveau, als voor een hele wijk.

Wilt u ook een energiecoach aan tafel?
Heeft u deze dag gemist, of woont u niet in Zandberg-Oost, dan kunt u natuurlijk ook zelf een gesprek met een energiecoach aanvragen. Een gesprek met een energiecoach kost €75,- , wanneer u ook lid wordt van BRES kost dit u €30 en krijgt u het gesprek met de e-coach cadeau.