Gemeenten en woningcorporaties zoeken naar oplossingen voor de noodzakelijke energietransitie. In Breda vindt momenteel een pilot plaats van AlleeWonen met bewoners van de flat Moerwijkzicht in de Hoge Vught.

 

Bewoners kunnen straks hun appartement verwarmen en koken zonder gebruik van gas. De flat Moerwijkzichtflat beschikt over 241 appartementen. Ruim 70% van de bewoners heeft er inmiddels voor gekozen om hun appartement af te laten sluiten van gas, waardoor de pilot uitgevoerd kan worden in de hele flat. Alle woningen krijgen een eigen warmte-afleverset die zorgt voor verwarming en warm water. Geleverd wordt via stadsverwarming (leverancier Ennatuurlijk).
De bewoners betalen alleen wat ze verbruiken. Om ook voor alle bewoners het elektrisch koken mogelijk te maken, krijgen ze van woningcorporatie AlleeWonen gratis een nieuwe elektrische kookplaat en een geschikte pannenset.

Draagvlak gecreëerd onder bewoners
Veel aandacht is besteed aan het creëren van draagvlak onder de bewoners. Dat is belangrijk, vindt AlleeWonen, omdat de aanpassingen in hun appartementen plaatsvinden. Een groep van zo’n 25 bewoners is actief betrokken geweest om ook hun buren te enthousiasmeren. Ook haalden zij vragen op die leefden onder hun medebewoners. Er is een modelwoning ingericht waar men de warmte-afleverset kan bekijken. Bewoners vinden het een voordeel dat deze minder ruimte inneemt dan een CV-ketel, waardoor er meer bergruimte ontstaat.

Energierekening van huurders omlaag
Andere belangrijke voordelen voor de huurders zijn meer veiligheid (geen gas meer in de woning) en een lagere energierekening. Gezamenlijk dragen de bewoners ook bij aan verduurzaming door minder CO2-uitstoot. Het vrij van gas maken van de appartementen, is onderdeel van een groter onderhoudsplan. Andere maatregelen die men gaat nemen zijn een betere gevelisolatie, het vervangen van draaiende delen in de gevel, HR++glas en een betere kierafdichting. 

Een betere toekomst voor iedereen
Cees-Maarten Quellhorst is bij traject betrokken als etage-contactpersoon. Over het proces vertelt hij: ‘Ik heb me direct aangemeld als contactpersoon, want ik vind het project zeer interessant en wil ook graag invloed hebben. Er is steeds goed overleg met AlleeWonen.
In eerste instantie was er veel onwetendheid over het onderwerp duurzaamheid bij bewoners. Dat moesten we zien te overwinnen. Mensen zagen soms ook op tegen de veranderingen en de verbouwing. Ouderen die slecht ter been zijn bijvoorbeeld.
De acceptatie is gegroeid. Als we elkaar nu in de buurt tegen komen, praten we veel met elkaar over dit onderwerp. Het gaat om de toekomst van iedereen, niet alleen om de eigen portemonnee.
Mijn tip voor nieuwe projecten is: Geef niet teveel informatie tegelijk. Zorg ervoor dat de communicatie laagdrempelig is en het taalgebruik kort en duidelijk.’Tekst: Monique de Leeuw.

 

Partners

 • Windpark Hazeldonk
 • Hezelaer
 • Breda Duursaam
 • Anneville
 • Buurkracht
 • Hoom
 • Regio West-Brabant
 • Gemeente Breda
 • Duursaam Etten-Leur
 • DEcAB
 • Provincie Noord Brabant
 • WoonWijs Breda
  Op het platform WoonWijs Breda lees je als inwoner van Breda en omgeving alles over thuis energie besparen. Deze website is een samenwerking van Gemeente Breda en BRES.