De zonnecentrale is een geweldig initiatief van BRES, een boost voor bewustwording!

In de wijk Princenhage is een nieuw project van start gegaan. Op het dak van de Meubelboulevard in Breda wordt een zonnecentrale gebouwd voor collectief gebruik. De zonnecentrale gaat Princenstroom heten en kan ongeveer 90 huishoudens van groene stroom gaan voorzien. Bewoners van postcodegebied 4813, 4814, 4811, 4812, 4815, 4839 en 4841 kunnen deelnemen.

Monique de Leeuw sprak met wijkbewoner Job Brouwer.

Waarom bent u zo enthousiast over een zonnecentrale in uw wijk?
Job Brouwer: ‘Dit is echt een geweldig initiatief van BRES. Wederom een boost voor de bewustwording van mensen om ook te kiezen voor een duurzamer leven. Toen ik er van hoorde heb ik zelf direct een mail naar BRES gestuurd om er zeker van te zijn mee te kunnen doen.

Wat gaat de zonnecentrale betekenen voor u en uw medebewoners?
‘Een groot project als deze zonnecentrale is efficiënt, meer dan kleine projecten. BRES laat hiermee ook zien dat zonne-energie rendabel is. Als je meedoet betaal je namelijk geen milieubelasting meer op je energierekening. Het loont echt, je betaalt zo de helft minder.
Uit esthetisch oogpunt is het bovendien een voordeel - voor mensen die daar gevoelig voor zijn - dat de zonnepanelen niet op het dak van je eigen huis geplaatst hoeven te worden.’

Was u al eerder bezig om duurzamer te leven?
Ik heb het eerlijk gezegd best lang laten sloffen. Ik wist ook niet hoe lang ik mijn huidige huis zou blijven wonen. Maar als goed voornemen met oud en nieuw heb ik een start gemaakt.  
Als eerste stap heb ik ervoor gekozen om mijn huis te laten isoleren. Ik heb me eerst georiënteerd via internet en twee bedrijven een offerte laten uitbrengen. De kosten voor mijn hoekhuis waren 1600 € voor de muren en 600 € voor bodemisolatie. Met 25% overheidssubsidie heb ik zowel de spouwmuren als vloeren kunnen laten doen.

Energieslurpers, hoe spoor je ze op?
Via BRES heb ik ook een warmtescan van mijn huis laten uitvoeren. Er wordt dan een opname gemaakt voorafgaand aan de werkzaamheden en nadien, als controle. De opnames heb ik op social media gezet om zo ook andere mensen te inspireren hun huis energiezuiniger te maken.
Ook de energiebox van BRES vind ik heel erg leuk. Het helpt je om de energieslurpers in je huis op te sporen. Zo heb ik ontdekt dat als ik de TV en geluidsapparatuur niet meer op de ‘stand by’ knop laat staan, me dat 75 € per jaar scheelt. Je wordt je er zo echt bewust van hoeveel stroom je verbruikt en hoe het minder kan. Deelname aan de zonnecentrale Princenstroom in onze wijk vind ik een hele mooie volgende stap.’

Interview: Monique de Leeuw

Foto: Job Brouwer

 

"Alleen verduurzamen of ook meer comfort?"

Rogier Moers is eigenaar van een vrijstaande woning aan de Markt in Prinsenbeek sinds 2017. Sinds hij hier woont is hij zich uitgebreid gaan verdiepen in de mogelijkheden om zijn huis te verduurzamen.

Lees meer

Building Breda

Building Breda

Mark Canjels, directie secretaris van Building Breda kent BRES al heel lang. Al veel langer zelfs dan de coöperatie bestaat. Vanuit zijn studententijd namelijk  was Mark betrokken bij  BRESS, de Bredase sportvereniging.

Lees meer

Wonen zonder gebruik van gas

Wonen zonder gebruik van gas

Gemeenten en woningcorporaties zoeken naar oplossingen voor de noodzakelijke energietransitie. In Breda vindt momenteel een pilot plaats van AlleeWonen met bewoners van de flat Moerwijkzicht in de Hoge Vught.

Lees meer