Onze coach vertelt: Willem Maas

Bewoners willen onafhankelijk van gas worden. Zorg altijd eerst voor een stappenplan.

Willem Maas is geinspireerd op een informatieavond van BRES en heeft de training tot energiecoach gevolgd tijdens coronatijd, dat kon ook online. Inmiddels is hij een paar maanden als energiecoach aan de slag bij BRES en heeft al zo’n 20 gesprekken bij mensen thuis gevoerd. Willem vertelt: ‘Niet alleen landen maar ook veel mensen willen nu onafhankelijk worden en van het gas af. Het valt me op dat er veel eerste vragen zijn over zonnepanelen en warmtepompen. Het is echter belangrijk dat er eerst een goed stappenplan gemaakt wordt, zodat je je verduurzamingsmaatregelen in de goede volgorde neemt. Als energiecoach kan ik mensen daarbij helpen en is een keukentafelgesprek (KTG) een uitgelezen kans om de wensen, mogelijkheden en maatregelingen te bekijken en vast te leggen.’

Willem vindt het leuk om zich verder te verdiepen in de materie en 1-op-1-gesprekken met mensen te voeren die hun huizen willen verduurzamen. Hij leert er iedere keer zelf ook iets van. Zijn interesse voor verduurzaming stamt al uit zijn studietijd. Tijdens zijn technische opleiding in de jaren ‘80 werd er al veel aandacht besteed aan toepassingen voor wind – en zonne-energie. Ook toen werd er al nagedacht over verduurzaming, maar nu is er gelukkig echt actie.

Het advies van Willem aan bewoners is om altijd te beginnen met kijken naar hoe je kan bezuinigen op je energieverbruik. Welke apparaten heb je in huis? Mogelijk kun je ze vervangen door energiezuinigere. Een volgende stap is het isoleren en kierdicht maken van je woning, maar blijf uiteraard wel goed ventileren. Vervolgens komt de vraag aan de orde of je woning geschikt is om zelf energie op te wekken en zonnepanelen te plaatsen.
En als laatste: Hoe kan je je huis behaaglijk maken? Voor het verwarmen van bepaalde ruimtes kunnen infraroodpanelen soms een oplossing zijn. Willem geeft een voorbeeld: ‘Mijn dochter en haar partner hebben een jaar geleden een huis gekocht en eerst het isolatieniveau verbeterd. Omdat zij beiden veel thuis werken hebben ze onder hun bureau een infraroodpaneel geplaatst en hoeven dus de kamers overdag niet centraal te verwarmen. Zij werken nu als laatste stap naar en nul-op-de meter-woning. De verduurzaammogelijkheden en toepassingen hangen natuurlijk wel af van hoe lang je in huis wilt blijven wonen en wat je Investeringsmogelijkheden zijn.’

Willem woont zelf in Bavel in een 2-onder-1-kap-woning uit 1986. Willem: Toen het huis gebouwd werd heb ik vloerverwarming laten leggen. Buren kwamen kijken en later koos bijna iedereen in de straat voor vloerverwarming, dus geen slechte keuze. Verder heeft hij de platte daken extra laten isoleren, glas verbeterd naar HR++ glas en in juli zonnepanelen laten plaatsen.


Tip: ‘Bespreek en maak een plan, maak je eigen keuzes en voer alles stapje voor stapje uit.’