Ervaringsdeskundigen en buurtbewoners Jan Schouw en Johan Ringeling zijn samen met BRES en Hoom een actie gestart om samen met bewoners Overakker te verduurzamen. Op 30 maart waren alle bewoners van harte uitgenodigd op de energie-avond!

Teken het manifest 'Het komt je aanwaaien' en/of door een klein bedrag te doneren om de campagne te financieren. 

Bredase energie- en duurzaamheidscoöperaties gaan samen windturbines ontwikkelen langs de A16. De opbrengst van deze windturbines willen zij ten goede laten komen van de lokale gemeenschap. 

In december is BRES met een aantal energiecoöperaties uit Breda en omgeving bijeengekomen om samen een aantal windmolens te gaan realiseren langs de A16. Op 22 februari presenteren zij tijdens een persconferentie de plannen en het manifest 'Het kom je aanwaaien'.

BRES zet zich in om particuliere woningen energiezuinig te maken. Om dat financierbaar te houden is de gemeente Breda, op ons initiatief, betrokken bij de ontwikkeling van het Woningabonnement

Op 16 januari was ‘advocaat van de aarde’ Polly Higgins te gast in de Grand Theatre Boekhandel te Breda. Polly Higgins heeft op uitnodiging van Sea First Foundation Nederland een lezing over ecocide gegeven.