Wie zich over 50 jaar afvraagt wanneer de grondslag werd gelegd voor het dan florerende lokale energiebedrijf in Breda zal al snel terecht komen op donderdag 10 december 2015. 

De leden van BRES kozen tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 23 november jl. zowel een nieuw bestuur van de coöperatie als van de nieuw ingestelde Raad van Toezicht. 

De Vereniging van Eigenaren van het complex aan de Topaasstraat in Breda heeft BRES gevraagd mee te helpen om van het gemeenschappelijk dak een energiedak te maken. Bedoeling is dat het dak gebruikt gaat worden voor zonnepanelen. Daar komt veel bij kijken...maar als alles voorspoedig verloopt wordt het zonnedak dit voorjaar gerealiseerd! 

De drie turbines op Windpark Hazeldonk draaien vanaf begin oktober. Na een testperiode wordt deze stroom op de markt gebracht. Hezelaer Energy levert de groene stroom. Je kunt de groene stroom afnemen voor je eigen gebruik. Benieuwd wat dit voor jou betekent? 

Meld je hier aan voor een vrijblijvende offerte!

Bijzonder verheugd kunnen we je hier melden dat, naar het zich laat aanzien, De Nieuwe Veste op korte termijn een duurzame metamorfose zal ondergaan. Het ligt namelijk in de bedoeling om het dak volledig ter beschikking te stellen aan de zon! Klik hier voor artikel van BN de Stem

De Coöperatieve vereniging Bres U.A. werd in mei 2014 opgericht en sindsdien is het snel gegaan: in organisatorische zin alsook wat betreft de snelle groei van het aantal activiteiten en leden. Op 23 november staat de Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland.