Algemene Ledenvergadering

Er wordt weer een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden.

Datum: donderdag 19 mei 2022

Tijd: 20.00 (inloop  vanaf 19.30)

Locatie: Café-zalencentrum Marktzicht in Prinsenbeek.

Noteer die datum alvast in uw agenda! Een agenda met bijbehorende documenten sturen we u over enige tijd toe. 

Dynamische bijeenkomst

We willen proberen er een dynamische bijeenkomst van te maken, waarin we met de leden het gesprek voeren over de vraag: hoe verder met BRES? Het bestuur schreef daartoe een nieuw concept strategieplan 2022-2024. Dat willen wij graag met u bespreken.

Eén van de agendapunten betreft in ieder geval ook de samenstelling van het BRES-bestuur.

Contributie 2022

Ook dit jaar is het Bres gelukt om geen contributiestijging door te hoeven voeren. Daarom ontvangen alle 200 leden een betaalverzoek voor 25 euro voor het hele jaar.