Wie zich over 50 jaar afvraagt wanneer de grondslag werd gelegd voor het dan florerende lokale energiebedrijf in Breda zal al snel terecht komen op donderdag 10 december 2015. 

Op die dag hebben Hezelaer Energy en de lokale energiecooperatie BRES een samenwerkingsovereenkomst getekend over de distributie van lokaal opgewekte groene stroom naar Bredase burgers. Eerder sloten deze beide partijen al een overeenkomst met de exploitatiemaatschappij windpark Hazeldonk, die de stroom levert van de 3 nieuwe windturbines in Bredaas eigen achtertuin. Daarmee is een unieke lokale keten ontstaan van productie, distributie en consumptie van lokaal opgewekte duurzame energie.

Leden van de coöperatieve vereniging Bres krijgen door deze samenwerking een aanzienlijk voordeel bij afname van stroom bij Hezelaer Energy.

Hezelaer is weliswaar (nog) niet de meest groene energieleverancier, maar de samenwerking heeft als effect ook een verdere 'vergroening' van Hezelaer Energy.

Coöperatieve vereniging Bres heeft als doelstelling op korte termijn om 10% van het stroomverbruik in Breda duurzaam op te wekken. Goed voor het milieu maar ook goed voor het financieel- economische huishoudboekje van Breda omdat daarmee ca. € 15 miljoen in de eigen stad blijft en niet wegvloeit uit de regio. Op middellange termijn moet dit percentage nog sterk stijgen. Coöperatieve vereniging Bres werkt in dit verband aan de voorbereiding van nieuwe windprojecten en een groot aantal PV-projecten (zonne-energie) op onder meer Bredase daken van overheid, apartementencomplexen en boerderijen in het Markdal.

De datum 10 december 2015 was ook bijzonder omdat Hezelaer Energy op die dag het 10- jarig bestaan viert.