De leden van BRES kozen tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 23 november jl. zowel een nieuw bestuur van de coöperatie als van de nieuw ingestelde Raad van Toezicht. 

Naast de bestuursverkiezingen werd een huishoudelijk reglement vastgesteld, de begroting voor 2016 gepresenteerd, de contributie vastgesteld op € 25,- en de inrichting van de organisatie toegelicht. Alle besluiten werden unaniem genomen door de 25 aanwezige leden. Dat aantal viel wat tegen, eerlijk is eerlijk, maar de kwaliteit van de bijeenkomst maakte veel goed. Dat geldt zeker voor het tweede deel van de bijeenkomst waarin we met elkaar spraken over de huidige en mogelijk toekomstige activiteiten van BRES.

Klik hier voor het volledige verslag van de ALV.