2021 Was voor het bestuur van BRES best een lastig jaar, met alle corona-beperkingen en daarmee samenhangende onzekerheid over de uitvoering van de voorgenomen plannen. En dat terwijl de urgentie om de klimaatcrisis tegen te gaan alleen maar groeit. Wat deed het bestuur zoal?

Vasts prik is het vaststellen en bewaken van de jaarlijks begroting. Dat betekent: financiering regelen voor de uitvoering van alle activiteiten (voeren van keukentafelgesprekken en uitvoeren van warmtescans door de energiecoaches, beheer van het Bredase energieloket Woonwijs, coördinatie en bemensing van de Greenhopper, begeleiding van bewoners die hun woning verregaand willen verduurzamen, exploitatie en organisatie van (collectieve) zonnedaken en nog veel meer). De financiering van al deze activiteiten komt in hoofdzaak uit subsidies en opdrachten van de gemeente Breda. 

Greenchoice

In 2021 werd de samenwerkingsovereenkomst met Hezelaer als energieleverancier stopgezet en een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Greenchoice aangegaan. BRES-leden ontvangen van Greenchoice een korting en BRES zelf ontvangt per deelnemend lid een beperkt bedrag. Greenchoice is met 99% een van de meest groene energieleveranciers in Nederland, zoals recentelijk nog bleek uit het jaarlijks overzicht van groene stroomleveranciers door milieuorganisatie WISE. Wil je overstappen naar Greenchoice? Meld je dan aan via de speciale Greenchoice-pagina op de website van BRES 

Zonnedaken

Er is hard gewerkt aan het creëren van een nieuw collectief zonnedak op het dak van sportclub Black & White op het industrieterrein Takkebijsters. Dat duurde lang, onder meer vanwege de toenemende capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet. Voor netbeheerder Enexis is dat moeilijk plannen. Maar het is eindelijk gelukt. Vanaf januari 2022 treedt alles in werking en kunnen de 527 zonnepanelen energie leveren (zie ook elders in deze Nieuwsbrief). Nieuwe zonnedaken zullen er ongetwijfeld komen, maar de beperkte netwerkcapaciteit is de eerstvolgende jaren wel een belangrijke barrière. Intussen gaat de exploitatie van het zonnedak op De Nieuwe Veste (ca. 1000 panelen) uiteraard gewoon door.

Bestuurlijke zaken

Op 25 november werd een Algemene Ledenvergadering gehouden (Kijk voor een verslag op de BRES-website). Door de omstandigheden moest dat noodgedwongen weer digitaal. Er nam helaas maar een beperkt aantal leden deel, maar die keurden wel de jaarrekeningen 2020 en de begroting 2022 goed.

De leden stemden ook in met de benoeming van 2 nieuwe bestuursleden: Claire Dekkers en Dirk Mathijssen.

Claire Dekkers is deskundig op het gebied van communicatie (zij is eigenaar van communicatiebureau Code-C).

Dirk is duurzaamheidscoördinator bij het Rotterdamse Waterbedrijf Evides.

Bestuurslid Gerrit Borgers nam per 1 november afscheid van het bestuur. Gerrit was ruim 6 jaar actief betrokken als bestuurslid, waarvan 5 jaar als secretaris.

Warmtetransitie

In 2050 moeten alle gemeenten in Nederland aardgasvrij zijn. Daar is althans het beleid van de rijksoverheid op gericht. In Breda heeft de gemeente onlangs een warmtetransitievisie gepresenteerd die naar verwachting in januari door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. Hij is te vinden op www.planbreda.nl. Begin 2022 zal de gemeente 2 wijken uitkiezen waar een start moet worden gemaakt met dit proces. De gemeente Breda wil de eerste wijken uiterlijk in 2030 aardgasvrij maken.

BRES nam deel aan het overleg over deze visie met alle betrokken partijen en heeft zich daarin vooral sterk gemaakt voor het actief en zorgvuldig betrekken van bewoners. Het creëren van een breed draagvlak is daarbij belangrijker dan het halen van snelle deadlines.

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen