Op 25 november 2021 van 20.00 tot 21.00 houden wij onze DIGITALE Algemene Ledenvergadering (ALV) voor onze leden en geinteresseerden. Hoewel we graag alle informatie met iedereen delen, zijn alleen de leden uitgenodigd om mee te doen aan de besluitvorming. We hebben een informatief programma samengesteld, dat u helemaal op de hoogte brengt van de activiteiten van Bres Breda. 

 

WIlt u deelnemen aan deze vergadering, dan kunt u dat doen via onderstaande link: 

Deelname ALV BRES Breda 2021

 

AGENDA:

DATUM: 25 november 2021

Tijd: 20.00-21.00 

1. Opening en Welkom door de voorzitter

 

2.Verslag ALV 23-11-2020 (zie bijlage)


3.Verslag van de secretaris (Joop Vaane, zie bijlage) 

 

4.Jaarrekening 2020 van de coöperatieve vereniging BRES en BRES Realisatie BV (4 bijlagen), begroting 202/22. 

- Toelichting door penningmeester Bram de Wit
- Oordeel over de jaarrekening door de Raad van Toezicht 

 

5.Bestuurszaken
* Coöperatieve vereniging Bres: 

- Aftreden Gerrit Borgers conform rooster van aftreden 

- Benoeming kandidaat-bestuursleden: Claire Dekkers en Dirk Mathijssen

* Raad van Toezicht: 

- Aftreden Koen Kerstens als secretaris, benoeming Louis Magilse als nieuwe secretaris. 

Het bestuur van BRES en de Raad van Toezicht zullen zich in 2022 beraden over de positie van de Raad. Moet die worden gehandhaafd of zijn er andere opties denkbaar. 

 

6.Overzicht van activiteiten/projecten 2021 (zie bijlage) 

 

7.Perspectief BRES :2022 e.v.:

inrichting van de organisatie, rol in de energie- en warmtetransitie, rol vrijwilligers, ledenwerving. 

 

8.Rondvraag en Sluiting 

 

Bijlagen: 

 

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen