De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner loopt tot en met 31 december 2020. Het aanvragen van een SEEH-subsidie (met de tijdelijk verhoogde tarieven van 30%) kan tot uiterlijk 31 december 2020 23:59 uur. 

De regeling Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) eindigt op 31 december 2020. Voor isolatiemaatregelen kun je ook in 2021 subsidie krijgen, maar dan via de ISDE subsidieregeling. De regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt dan uitgebreid met isolatie en de aansluiting op een warmtenet. De ISDE-regeling krijgt een looptijd van 10 jaar. 

Je kunt deze ISDE-subsidie ook aanvragen voor energiebesparende maatregelen die uitgevoerd en betaald zijn in 2020. Tot maximaal 12 maanden na uitvoering en betaling van de eerste of reeds genomen maatregel(en) kun je een subsidieaanvraag voor de ISDE-regeling indienen.  

Het tijdelijk verhoogde subsidietarief eindigt eind dit jaar. Alleen subsidieaanvragen die ingediend zijn voor 31 december 2020, 23.59 uur komen in aanmerking voor het verhoogde tarief. Vanaf 1 januari 2021 gelden weer de normale subsidietarieven (van gemiddeld 20 procent van de investeringskosten).

Naar verwachting wordt begin december de ISDE regeling in de Staatscourant gepubliceerd. Op dit moment vindt er nog politieke besluitvorming plaats. Na publicatie is de inhoud van de regeling definitief. Deze informatie is dus nog onder enig voorbehoud.

Welke  uitgevoerde maatregelen komen in aanmerking in de ISDE vanaf 2021?
De SEEH maatregelen vloer- en/of bodem-, glas-, dak-, gevel- of spouwmuurisolatie komen in aanmerking voor ISDE-subsidie. Nieuw in de ISDE 2021 is dat je één de isolatiemaatregel mag combineren met een warmtepomp, zonneboiler of warmtenetaansluiting. Samen vormt dit het minimum van 2 maatregelen. 

Ongewijzigd in ISDE 2021 blijft de mogelijkheid om een subsidieaanvraag te doen voor alleen de aanschaf van een duurzame warmte installatie (warmtepomp, zonneboiler, warmtenetaansluiting).

Welke maatregelen komen niet meer in aanmerking in de ISDE vanaf 2021?
Het ‘zeer energiezuinig pakket’, de aanvullende maatregelen (energiezuinig ventilatiesysteem, waterzijdig inregelen verwarmingssysteem en energiedisplay) en het energie-adviesrapport uit de SEEH komen in de ISDE te vervallen voor eigenaar én bewoner.

Bron: Milieu Centraal