Beste leden,

Het is al jaren een goede gewoonte van het bestuur van BRES om 2 x per jaar een Algemene Ledenvergadering te organiseren. Vanwege het coronavirus kon de voorjaars-ALV echter geen doorgang vinden. Het plan was om dan in het najaar maar eens extra groot uit te pakken met een ALV, voorafgaand aan een grote publieksbijeenkomst.

Maar u raadt het al: dat gaat ons niet lukken.

En toch komt er in november een ALV! 

Niet alleen omdat we dat statutair verplicht zijn, maar ook omdat we de binding met onze leden zo goed mogelijk willen onderhouden. We zijn niet voor niets een ledenorganisatie.

Maar het wordt wel een ALV in aangepaste, digitale, vorm. Dat maakt het lastiger om een brede inhoudelijke discussie te voeren, maar maakt het in ieder geval mogelijk om geïnformeerd te worden, vragen te bespreken via de chatfunctie en noodzakelijke besluiten te nemen.

Alle leden die zich hebben aangemeld, krijgen tijdig een vergaderlink per mail toegestuurd. Daarmee kunt u inloggen en deelnemen aan de bijeenkomst. 

De AGENDA is als volgt:

 • Opening en welkom door de voorzitter Ad Bijma
 • Verslag Algemene Ledenvergadering 14-11-2019 
 • Verslag van de secretaris 
 • Ter goedkeuring: Jaarrekeningen 2019 van de coöperatie BRES en de onderliggende BRES Realisatie BV

Toelichting door penningmeester Bram de Wit.

Oordeel Raad van Toezicht door Wilbert Willems, voorzitter van de RvT

 • Samenstelling Bestuur BRES en Raad van Toezicht.
 • Goedkeuring Joop Vaane, als secretaris bestuur BRES en opvolger van Gerrit Borgers, die dan ‘gewoon’ bestuurslid wordt.
 • Oproep nieuw bestuurslid Raad van Toezicht BRES
 • Ter bespreking: BRES en Corona:
 • Begroting 2020 (aanpassingen subsidie gemeente Breda vanwege corona)
 • Perspectief voor 2021.

Vanwege de onduidelijke corona-omstandigheden en de grote onzekerheid die daarmee gepaard gaat zullen we de financiële situatie mondeling toelichten op basis van de dan bekende gegevens.

 • Gevolgen voor de dagelijkse praktijk, met name de wijkavonden in combinatie met de Greenhopper en keukentafelgesprekken (KTG’s) door de energie-coaches.
 • Ter besluitvorming: overeenkomst met Greenchoice als energieleverancier
 • Toelichting: in 2019 liep de in 2016 afgesloten overeenkomst met de Bredase energieleverancier Hezelaer af. Op verzoek van diverse leden, die Hezelaer onvoldoende ‘groen’ vonden heeft het bestuur diverse opties bekeken en uiteindelijk een conceptovereenkomst gesloten met Greenchoice. 
 • Ter informatie: belangrijkste projectontwikkelingen Energieloket Woonwijs Breda, De Zon-projecten (Black & White, Zonnepark Nieuwveer, Manifest De Kracht van Zon), Fonds Financiering verduurzaming eigen Woning (FFVEW, de opvolger van wat voorheen het Woningabonnement)

Toelichting door Paul Dielissen, directie BRES Realisatie BV.

 • Rondvraag en Sluiting

De genoemde stukken over 2019 kunt u hier terugvinden.