Beste BRES-leden,

 
Het zat er natuurlijk al wel aan te komen, maar het BRES-bestuur heeft deze week besloten om, in verband met het Corona-virus, de gebruikelijke ALV in het voorjaar niet te organiseren. 

Dat vinden we buitengewoon jammer, want we hechten eraan om met enige regelmaat van gedachten ter wisselen met onze leden. De eerstvolgende ALV zal nu op een nog nader te bepalen datum in oktober/november plaatsvinden. We hopen dat u daar begrip voor heeft.
  • Het bestuur houdt onderling contact via skype-vergaderingen;
  • Onze communicatiemedewerker Claire Dekkers is flink op scheut met het actualiseren en verbeteren van de BRES-website. Kijk maar eens op www.bresbreda.nl
  • Het onlangs samen met de gemeente Breda gepresenteerde nieuwe communicatie-instrument voor alle Bredase burgers WoonWijs Breda (kijk even op www.woonwijsbreda.nl) en de achterliggende administratieve systemen worden door Claire en Derk Hueting, coördinator van de energiecoaches, verder geperfectioneerd; 
  • Met de gemeente Breda en andere betrokken partijen in Breda worden voorbereidingen getroffen om in Bredase wijken het gesprek aan te gaan over de warmte-transitie (wanneer en hoe gaan we van het gas af?);
  • Paul Dielissen, directeur van BRES Realisatie BV, is permanent in contact met tal van externe partijen om oude afspraken af te wikkelen en ervoor te zorgen dat we weer onmiddellijk aan de slag kunnen als de omstandigheden dat weer mogelijk maken.
  • De laatste hand is gelegd aan het op orde brengen van de ledenadministratie.

In aansluiting op dat laatste.. Eerder hebben wij u laten weten dat er al geruime tijd ernstige problemen waren met de ledenadministratie waardoor tijdige inning van contributie nauwelijks kon plaatsvinden. Daarvoor steken we als bestuur de hand in eigen boezem en bieden wij aan u onze welgemeende verontschuldiging aan. Nu echter is die administratie op orde, de uitvoering vindt plaats door het administratiekantoor.
 
Binnenkort zult u dan ook het verzoek ontvangen om de contributie voor 2020 te voldoen. 
 
Wij hopen dat we weer snel volledig aan de slag kunnen. In afwachting is maar één ding echt belangrijk: gezond blijven! Heeft u vragen of opmerkingen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.
 
Fijn weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,
Namens het BRES-bestuur en alle medewerkers,
 
Ad Bijma,
Voorzitter.

April 2020