Windpark Breda-Hazeldonk is inmiddels alweer vier jaar in bedrijf. Wij praten je graag bij over de ontwikkelingen rondom het windpark. Ben je obligatiehouder? De eerste van in totaal drie uitkeringen staat gepland in oktober 2020. Dan wordt 25% van het geïnvesteerde bedrag inclusief rente uitbetaald.

Wachten op winderige dagen

De wieken van de drie molens van Windpark Breda-Hazeldonk draaien het hele jaar door rustig hun rondjes. Gemiddeld iets té rustig, want met een productie van 14.600 MWh zaten we half november op 86% van de prognose. In 2019 waaide het in maart, augustus en september iets meer dan verwacht, maar in de andere maanden aanzienlijk minder. Ook 2016, 2017 en 2018 waren al matige windjaren. Het gerealiseerde vermogen kwam in deze jaren steeds uit op zo’n 85% van de prognose. Het waait dus simpelweg niet hard genoeg. De productie van de molens kun je trouwens ‘live’ volgen op www.windparkhazeldonk.nl.

Financieel resultaat 2018

Minder wind dan voorspeld dus in 2018. Daarnaast was de energieprijs laag. Toch is het financiële resultaat over 2018, net als over voorgaande jaren, positief. Voor de uitkering aan obligatiehouders reserveren we jaarlijks een bedrag. Deze reserves zijn, zoals het er nu uitziet, voldoende om in 2020 de eerste uitkering te kunnen doen. Naast deze reservering blijft een kleine winst over. Op de hoogte van de uitkering aan obligatiehouders zijn de jaarcijfers overigens niet van invloed. Hiervoor gelden vaste bedragen.

Overleg met omwonenden

Van omwonenden van het windpark zijn er geregeld klachten over het geluid en de flitsende lampen van de molens. Dit betreft met name bewoners van het buurtschap Hazeldonk. Met de betreffende personen zijn we in gesprek.

Windmolens langs A16 in gemeente Zundert

Provincie Noord-Brabant werkt aan een plan voor 28 windmolens langs de A16. Zeven hiervan zijn vlakbij Windpark Hazeldonk gepland: aan de andere kant van de snelweg, in gemeente Zundert. Of deze 28 molens er definitief komen hangt af van de uitspraak van de Raad van State, die voorjaar 2020 wordt verwacht. Van de nieuwe molens komt 25% in eigendom van de lokale gemeenschap. De opbrengst hiervan wordt geïnvesteerd in de aanliggende gebieden om de energietransitie lokaal te versnellen. Wijk- en dorpsraden in de verschillende gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De geplande molens in gemeente Zundert worden een stuk hoger dan die van Windpark Breda-Hazeldonk. Deze windreuzen gaan dan ook naar verwachting wind afvangen van onze molens. Over inkomsten die we hierdoor mogelijk mislopen maken we afspraken met de exploiteurs. Om geluidsoverlast tegen te gaan krijgen ongeveer 160 woningen in het gebied extra dak- en raamisolatie. Bewoners die dit betreft zijn hierover geïnformeerd.

Gezelschap voor molens Hazeldonk

Izzy Projects, mede-ontwikkelaar van de drie molens van Windpark Breda-Hazeldonk werkt aan een vierde molen op deze locatie. Tussen turbine twee en drie is hiervoor ruimte. Deze nieuwe molen maakt eveneens deel uit van het plan van de Provincie Noord-Brabant. De drie molens die al in bedrijf zijn staan op grond van gemeente Breda. De grond waarop de nieuwe molen komt te staan is van een logistiek bedrijf. De opgewekte stroom wordt deels geleverd aan een vrieshuis in de buurt. Daarnaast zien we kansen om vijf of zes hectare daken op industrieterrein Hazeldonk voor zonnepanelen te benutten. Deze daken zijn inmiddels bouwtechnisch gecontroleerd. Ook is voor deze zonnedaken SDE-subsidie, dit is een overheidssubsidie voor duurzame energieproductie, aangevraagd. Zo werken we mee aan duurzame, lokale energie voor het hele bedrijventerrein. Dit is in lijn met de Green Deal, die dit jaar door onder meer gemeente Breda gesloten werd om de energietransitie op Bredase industrieterreinen een boost te geven. Bedrijventerrein Hazeldonk is daarin als eerste aan de beurt om te verduurzamen.

Laatste Lagerwey-molen

De geplande nieuwe molen op Windpark Breda-Hazeldonk wordt, net als de drie bestaande molens, geproduceerd door fabrikant Lagerwey. De molen heeft iets minder vermogen dan de andere drie, maar de windproductie zal zo goed als gelijk zijn. Het Lagerwey-kwartet, type L100, is hiermee compleet. Het is meteen ook de laatste L100-molen, want Lagerwey produceert dit type niet meer. Lagerwey is de laatste jaren sterk gegroeid en maakt inmiddels molens van 4,5 MW. Het bedrijf is internationaal actief, onder meer in Finland en Rusland. Niet meer als zelfstandige onderneming, want het bedrijf werd eind 2017 overgenomen door het Duitse Enercon.