Woensdag 15 mei vond de Algemene Leden Vergadering plaats bij het Waterschap Brabantse Delta. 
Er waren 18 leden aanwezig. We hebben dus een hoop leden moeten missen helaas. Daarentegen was de informatieavond, die op hetzelfde moment plaatsvond, wel heel goed bezocht.

 De vergadering gemist?

 Bekijk hier de uitnodiging die voor de Algemene Leden Vergadering is uitgestuurd met de agenda. 

 Bijlagen:

1. Verslag ALV 8 november 2018

2. Verslag van de secretaris

3. Financieel jaarverslag 

4. Concept accountantsrapportage 2018

5. Strategiedocument en Businessplan BRES