Het waaide in 2017 minder hard dan verwacht. Wel ligt de opbrengst hoger dan het jaar daarvoor door de hogere stroomprijzen en was de wind ook beter dan in 2016. Dit heeft geen impact op de uitkering die Windpark Hazeldonk reserveert voor de obligatiehouders, maar wel voor het rendement. 

 

Met windmolenfabrikant Lagerwey is een verbeterd onderhoudscontract overeengekomen. De verbetering zorg voor garantie van het energieverlies in plaats van tijd als een van de windturbines komt stil te staan. Als een windturbine stilstaat door bijvoorbeeld onderhoud, wordt het te compenseren energieverlies berekend aan de hand van de windmolens die nog draaien. In windenergiejargon noemen we dit de energiebeschikbaarheid.

Windpark Hazeldonk gaat wellicht uitbreiden met een vierde molen die overigens niet geëxploiteerd wordt door Pim de Ridder en Klaas Guldie, directeuren van Windpark Hazeldonk. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om tussen windmolen 2 en 3 een vierde turbine te plaatsen.