Princenstroom wordt een collectief zonnedak in Princenhage. Allereerst kregen bewoners uit Princenhage de mogelijkheid om zich in te schrijven. Nu kunnen bewoners uit de aanliggende postcodes ook meedoen!

 

Op de Meubelboulevard komen 900 zonnepanelen te liggen, die voldoende groene stroom gaan opleveren voor 70 huishoudens en kleine bedrijven. De financiering is een zogenaamde postcoderoos. De opgewekte stroom van het zonnedak wordt geleverd aan het publieke energienet. Met de opbrengst hiervan worden de kosten van coöperatie Princenstroom betaald. De leden krijgen vrijstelling van energiebelasting voor het deel van de inleg. Die vrijstelling wordt geregeld door de eigen energieleverancier. De energierekening wordt een stuk lager. Deze vrijstelling staat voor 15 jaar vast. Een interessante investering, zeker nu de energiebelasting omhoog gaat in de nieuwe kabinetsplannen!

Het zonnedak voor Princenhage, Princenstroom, is voor 80% verkocht. Er is dus nog plaats voor bewoners om nog mee te doen! De bouw van het zonnedak zal in januari starten, na de drukke decembermaand.

 De postcodes die mee kunnen doen zijn: 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4838, 4839, 4841.

Wil je ook mee-investeren, profiteren en verduurzamen? Ga naar www.bresbreda.nl/princenstroom