In het najaar van 2016 sprak een vertegenwoordiging van energiecoöperatie BRES (Ad Bijma, Gerrit Borgers, Jan Schouw) met nagenoeg alle raadsfracties over een wenselijke nieuwe, innovatieve vorm van samenwerking tussen Breda als lokale overheid en BRES als maatschappelijk initiatief en lokaal energieplatform.

 

Het bestuur van BRES gaf daarbij aan, toe te willen werken naar samenwerking op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen partners in plaats van toepassing van klassieke instrumenten als subsidieverstrekking of opdrachtverlening. Onze indruk was dat een dergelijke vorm van samenwerking op brede steun zou kunnen rekenen. Als vervolg op deze gesprekken heeft het bestuur van BRES een conceptsamenwerkingsovereenkomst voorgelegd aan en besproken met wethouder Paul de Beer.

Klik hieronder om de samenwerkingsovereenkomst te openen: 

In de gesprekken met de fracties werd ook de mogelijkheid verkend om in een later stadium over dit onderwerp een bijeenkomst te organiseren met de gezamenlijke fracties. Aan de vooravond van de behandeling van de voorjaarsnota hebben wij de fracties voor deze bijeenkomst uitgenodigd.  Ondertussen hebben wij niet stil gezeten en zijn we hard op weg om met andere, gelijksoortige initiatieven een steeds krachtiger en deskundiger platform in Breda te bouwen waarmee de energietransitie echt een impuls kan krijgen. Denk daarbij aan de samenwerking met andere energiecoöperaties in de stichting Zonnebank en de stichting A16 Wind/t, maar ook de actieve betrokkenheid bij koepelorganisaties als Hoom en ODE-decentraal. Via deze laatste kanalen haalt BRES ook kennis van buiten naar Breda.

En tot slot de nieuwe uitdaging die voor ons ligt om met de gemeente Breda aan een woningabonnement te werken.

De vraag die voorligt is: zijn de fracties bereid om deze samenwerkingsovereenkomst mogelijk te maken?

Kernelementen in dit voorstel:

  • sociaal innovatieve werkwijze: leren en evalueren van nieuwe vormen van samenwerking;
  • landelijke voorbeeldfunctie: de ruim 300 energiecoöperaties én lokale overheden kijken over onze schouders mee;
  • partnerschap op basis van vertrouwen; 
  • slagkracht vergroten en potentie benutten.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 juni van 19.30 – 20.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis