Op donderdag 11 mei was de Algemene Leden Vergadering van BRES. Er was een goede opkomst van BRES-leden en obligatiehouders van Windpark Hazeldonk en Zonneveste. Lees hieronder het verslag van de avond.

 

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de Coöperatieve Vereniging BRES U.A.

Datum                        : 11 mei 2017

Locatie                      : Oncle Jean – Breda

Aantal deelnemers    : 35 leden, 3 leden RvT, 2 bestuursleden, 10 belangstellenden, 2 medewerkers BRES, 1 vrijwilliger en inleider Pim de Ridder.

  1. Welkom, opening vergadering

Voorzitter BRES Ad Bijma heet alle aanwezigen welkom. Hij vertelt dat we in een belangrijke fase zijn aanbeland: steeds meer ondernemers gaan het belang van verduurzaming inzien, het aantal energiecoöperaties neemt nog steeds sterk toe en hopelijk zal een nieuw kabinet een forse stap zetten t.b.v. verduurzaming en energietransitie. Vanavond presenteren we de status van onze huidige projecten en welke projecten in ontwikkeling zijn. Zo zijn we eindelijk begonnen met de bouw van Zonneveste. Op 21 juni is de formele opening van het zonnedak. De officiële uitnodiging hiervan volgt.

 

  1. Verslag ALV 10 november 2016

Het verslag was bij de uitnodiging gevoegd en wordt vastgesteld.

In de vorige ALV is unaniem ingestemd met het oprichten en opheffen van de ledenraad. Na de ALV zijn 21 BRES-leden samen gekomen en is de ledenraad opgericht en is ingestemd met het opheffen van de ledenraad. Dit lijkt een wat vreemde beweging en dat is het ook, maar noodzakelijk volgens onze statuten. De statuten zijn herzien, de ledenraad is verdwenen.

 

  1. Jaarverslag 2016 en begroting 2017

Ton Jansen, penningmeester, licht het jaarverslag en begroting 2017 toe. Klik hieronder om de presentaties te openen.

 

BRES bestaat uit coöperatie BRES (leden) en Realisatie B.V. Via Realisatie B.V. organiseren we de projecten, zodat leden geen financieel risico lopen.

Jaarrekening 2016: dit jaar komen we iets positiever uit dan vorig jaar. Ton bespreekt wat de inkomsten zijn van BRES voor de coöperatie BRES en Realisatie B.V.

De kosten die we hebben zijn hetzelfde gebleven. Met name bij het opstarten van projecten zijn de kosten een probleem: het voorfinancieren van projecten, daar moeten we onze uiterste best in doen om dit steeds bij elkaar te krijgen.

Winst en verlies rekening. Ten opzicht van 2015 komen we in 2016 positief uit.

BRES Realisatie B.V. is in 2015 nauwelijks actief geweest. Komt niet in jaarrekening voor. In 2016 naar positief eindresultaat.

Begroting 2017: Gemeente Breda heeft 50.000 euro subsidie toegezegd. Een deel is hiervan uitgekeerd.

Op dit moment loopt een onderzoek met de belastingdienst: mogelijk is er een verkeerde afdracht van btw berekend. Dit is een risico van 30.000 – 40.000 euro.

Vraag van lid: waar is de SDE subsidie voor Zonneveste terug te vinden in de begroting?

Ton legt uit dat deze subsidie niet in de begroting van de coöperatie of Realisatie B.V. staat. De subsidie staat in de businesscase van Zonneveste. Voor ieder project is er een aparte administratie.

Voorzitter Raad van Toezicht Wilbert Willems voegt toe dat in de vorige ALV is aangegeven graag verheldering te krijgen over een aantal posten.  Dit is gebeurd, onduidelijkheden zijn eruit gehaald. RvT heeft met harte ingestemd met cijfers zoals net voor gedragen. Tevreden met positieve uitkomst. De penningmeester wordt met dank voor zijn inzet en presentatie, gedechargeerd.

 

  1. Jaarverslag secretaris over 2016

Het verslag was bij de uitnodiging toegevoegd.

Er wordt unaniem ingestemd met jaarverslag, begroting en jaarverslag secretaris. Er zijn verder geen vragen.

 

  1. Projecten 2017

Jan Schouw: projectleider BRES bespreekt in een vogelvlucht de projecten waar we nu mee bezig zijn en welke projecten in het verschiet liggen. Klik hieronder voor de presentatie van Jan. 

We organiseren projecten met windenergie, zonne-energie en besparingsmaatregelen in woningen.

Dit jaar hebben we als doel gesteld 150 woningeigenaren duurzame maatregelen te laten treffen. Het is nog lastig, moeilijk, om mensen te verleiden. Er zit een kleine verbetering in. We organiseren dit samen met Hoom (www.hoom.nl), met financiering van gemeente Breda.  We krijgen ook steeds meer vragen van bewoners om hun woning energie neutraal te maken of BENG (bijna energie neutraal gebouw). Financiering van maatregelen is dan vaak een knelpunt. Daarom willen we samen met gemeente Breda het woningabonnement organiseren.

Lid maakt opmerking over samenwerking met Hoom. In Teteringen ervaarde ze als buurtteam lid weinig ruimte tijdens de energie-avond en overbuurman is ontevreden over service van Hoom. Jan legt uit dat we met Hoom de samenwerking aan het verbeteren zijn. We gaan meer lokaal zelf uitvoeren, om een actie/ aanbod op maat aan te bieden.  

Zonneveste:

We hebben bij het realiseren van Zonneveste vertraging opgelopen, vanwege 3 redenen:

-Het duurt een tijd voor SDE subsidie wordt toegekend;

- het dak is van gemeente Breda. Zij wilden eerst het dak vernieuwen. Dit heeft een tijd geduurd.

- door de renovatie van het dak bleek de veiligheidsbedrading meer naar binnen te liggen, wat betekende dat we de oorspronkelijk 1100 zonnepanelen niet kwijt konden. We hebben dit kunnen oplossen door minder zonnepanelen met een hoger rendement. Hierdoor komen de investeerders nog steeds uit op hetzelfde rendement. ZonnepanelenDelen heeft de crowdfunding georganiseerd en heeft het bedrag naar ons overgemaakt zodat we het zonnedak nu kunnen bouwen.

Zonnedak Princenhage:

Op het dak van de meubelboulevard komt een zonnedak, met een zogenaamde postcoderoos. Dit betekent dat bewoners die in de postcode en aanliggende postcodes wonen kunnen investeren in het zonnedak en wat opgewekt wordt met eigen energierekening kunnen verrekenen. Het werkt hetzelfde als bij zonnepanelen op je eigen dak, maar dan liggen de zonnepanelen op een collectief dak: postcoderoossalderen. Dit initiatief is in eerste instantie bedoeld voor bewoners in Princenhage (postcode 4813 en 4814). We willen meerdere postcoderozen organiseren op verschillende daken in Breda onder de naam: de Rozen van BRES. Zodat bewoners in heel Breda kunnen meedoen.

Verwachte Projecten:

Zonneweide Nieuwe Veer: Het waterschap heeft een hectare grond beschikbaar gesteld voor een zonneweide. Hier willen we een zonneweide organiseren, een postcoderoos, waarin bewoners kunnen deelnemen uit Prinsenbeek en Haagse Beemden.

De Bavelse berg: er komt een groot evenementenhal met een enorm dak. Hier willen we een zonnedak realiseren, wederom een postcoderoos.

Vragen van leden:

Werken jullie ook mee met zonnedaken op scholen? Jan legt uit dat we projecten realiseren waarbij bewoners kunnen investeren. Bij scholen is dit vaak niet het geval.

Kun je ook SDE subsidie aanvragen voor een postcoderoos? Jan vertelt dat we óf SDE subsidie kunnen aanvragen (maar dan is het geen postcoderoos, maar een zonnedak zoals Zonneveste). Of een postcoderoos waarin bewoners de energiebelasting van hun eigen verbruik kunnen terugkrijgen (postcoderoossalderen).

A16 Wind/t:

Langs de A16 komen ongeveer 35 windmolens. We hebben de samenwerking gezocht met andere energiecoöperaties en samen A16 Wind/t opgericht. In ons manifest (zie onze website / link naar manifest) hebben we beschreven dat we zelf windmolens willen exploiteren en hoe we dit willen bereiken. De provincie besluit waar de windmolens komen; op dit moment zijn er 11 voorkeurslocaties. In september worden de locaties bekend gemaakt.

 

  1. Pim de Ridder

Pim de Ridder, eigenaar van Izzy Projects en exploitant van Windpark Hazeldonk, presenteert de opbrengsten van Windpark Hazeldonk in 2016 en vertelt over het betrekken van burgers in Nijmeegse windpark. (zie powerpoint presentatie)

Windpark Hazeldonk is inmiddels 1,5 jaar geleden geopend. De eerste maanden gingen goed, veel wind, goede omzet. In 2016 zaten we 16% onder de verwachte prognose. Het was een slecht jaar. Hoe komt dat? In zijn presentatie laat hij zien dat er in 2016 minder wind was dan berekend. De tweede reden is schade aan turbine 3. Deze turbine bij de Belgische grens is kapot geweest en is in augustus gerepareerd. De obligatiehouders ontvangen een financieel overzicht, na vaststellen van de jaarrekening, waarschijnlijk in juni, van Izzy Projects

Vraag van lid: kunnen we niet veel beter windmolens op zee plaatsen? Dit is goedkoper en ons kleine landje hoeft dan niet volgezet te worden met windmolens. Wat denkt BRES hierover?

Pim geeft aan dat hij het gevaarlijk vindt om toe te kijken hoe grote partijen de projecten dan gaan aanpakken (en wanneer). Hij wil lokaal, vanuit onderop, het goede voorbeeld geven.

Ad sluit hierbij aan: BRES wil burgers laten mee-investeren in duurzame projecten en lokaal de eigen groene stroom opwekken. We willen niet afhankelijk zijn van grote, commerciële partijen. Het is een zaak van én – én.

Tot slot vertelt Pim over Windpark Nijmegen-Betuwe. Met intensief contact in wijken in Nijmegen zijn in nog geen 4 jaar de eerste 4 windmolens gerealiseerd. Meer dan 1000 leden  zijn eigenaar geworden van de windmolens en kunnen ook groene stroom van de molens afnemen. Pim ondersteunt A16 Wind/t om windmolens te exploiteren waar bewoners in kunnen investeren. Meer weten? Ga naar http://www.izzy-projects.nl of http://www.windparknijmegenbetuwe.nl

 

  1. Afsluiting

Er zijn geen vragen meer. Ad sluit de avond af.