Op donderdag 11 mei 2017 organiseren wij een Algemene Leden Vergadering (ALV). Zoals de vorige ALV in november, hebben we weer een inspirerend programma samengesteld, ook toegankelijk voor niet-leden. In de besluitvorming hebben alleen BRES-leden een stem.

 

We blikken terug op 2016 en we nemen u mee in de huidige projecten. Zo start op 18 mei de inschrijving van Princenstroom, de eerste postcoderoos van BRES, is het zonnedak van Zonneveste voor de zomer klaar en zijn we aangesloten bij A16 Wind/t: samen met andere energie- en duurzaamheidscooperaties willen we 2 tot 8 windmolens exploiteren langs de A16. 

AGENDA:

1. Welkom en opening door voorzitter Ad Bijma

2. Verslag ALV 10 november 2016
    Bijlage: verslag ALV 11 mei 2017

3. Resultaten 2016 en begroting 2017

4. Jaarverslag secretaris over 2016  
    Bijlage: jaarverslag secretaris over 2016

5. Overzicht van lopende en kansrijke projecten van wind, zon en woningverbetering.
Projectleider BRES Jan Schouw, vertelt u wat de laatste ontwikkelingen zijn van de huidige projecten en licht een tipje van de sluier van komende projecten.

6. Bestuurlijke ontwikkelingen

7. Presentatie Pim de Ridder over burgerinitiatieven m.b.t. windenergie. 
Pim de Ridder, eigenaar van Izzy Projects, werkt aan het verduurzamen van de energieproductie, het liefst in projecten met de drie componenten lokaal, burgerparticipatie, duurzaam. Samen met o.a. Greentrust en BRES heeft hij Windpark Hazeldonk ontwikkeld. Hij is ook samenwerkingspartner voor A16 Wind/t. In zijn presentatie licht hij de kracht van burgerinitiatieven en lokale samenwerking toe. 

8. Informeel samenzijn.

Wij hopen dat u er zult zijn en neem gerust een buurman/vrouw of bekende mee!
Na afloop bieden we u graag een drankje aan. Meld u zich hier aan voor de ALV.

Graag tot dan!

 

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen