Geraldine van den Berg over duurzame renovatie

Sinds twee jaar ben ik (mede) verantwoordelijk voor de renovatie van het pand van de Stichting Nieuwe Veste in de Molenstraat. Aanvankelijk waren we vooral druk bezig met het beantwoorden van vragen als hoe kunnen we ons pand toekomstbestendig maken, de inrichting laten aansluiten bij de huidige wensen, wat willen we met ons pand, welke uitstraling willen we hebben, hoe gaan we meer bezoekers binnen krijgen etc.?

Om antwoorden op deze vragen te krijgen zijn we met verschillende mensen in gesprek gegaan. Bijvoorbeeld met de gemeente als gebouweigenaar, met architect Herman Hertzberger, met culturele partners, met Doklab (een bedrijf dat een Extreme Library Makeover heeft uitgevoerd bij de Stichting Nieuwe Veste) en onze eigen collega’s.

Opvallend aan deze fase is dat duurzaamheid nog helemaal geen issue was, behalve in termen van toekomstbestendigheid. Duurzaam als energiebewust kwam in beeld bij de het kostenplaatje van de renovatie doordat een collega me attendeerde op de toepassing van een ESCO bij de renovatie van de Kunsthal in Rotterdam.

En zo is het gekomen dat we in gesprek raakten met Jan Schouw, één van de oprichters van BRES. Vanaf dat moment is het geen renovatie meer, maar een duurzame renovatie waarbij het mes aan twee kanten snijdt: Aan de ene kant het dichterbij brengen van een energieneutraal gebouw (wat mooi aansluit bij de doelstelling van de Gemeente Breda het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen), gecombineerd met een inrichting en gebruik die ook in de toekomst beter past bij onze gebruikers en klanten.

In tegenstelling tot het proces van het beantwoorden van de eerder genoemde vragen dat nog steeds volop in gang is, worden met betrekking tot de duurzaamheid op korte termijn de eerste concrete stappen gezet.

De ZonneVeste wordt realiteit!

Met dank aan BRES hopen we ons zonnedak, dat aan ongeveer 1600 zonnepanelen ruimte gaat bieden, te openen. Een ZonneVeste van en door de (Bredase) burger ofwel sociale zonne-energie! En dit is nog maar het begin….

 Geraldine van den Berg

Programmamanager Duurzame Renovatie gebouw Molenstraat