Petra Koenders over vernieuwend onderwijs en de Biobased economy

Uit resten van de aardappeloogst en frietjes bio-korrels maken en vervolgens producten als petflessen. Waarom is hout een beter bouwmateriaal voor een ziekenhuis dan kunststof? Omdat hout bacteriën opeet. Onderzoek doen naar gebruik van natuurlijke kleurstoffen en de toepassing ervan. 

Kleuring van textiel bijvoorbeeld. Want de stoffen die nu gebruikt worden in de textielindustrie zijn allemaal van petrochemische oorsprong. Nagenoeg onaf breekbaar voor de natuur. In een Biobased Economy nemen groene grondstoffen het over van fossiele grondstoffen. 

Petra Koenders is directeur van het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) van Avans en Hogeschool Zeeland en praat enthousiast over het werk van haar team. Het CoE BBE helpt bedrijven in hun biobased ambities. Door samen met hen het onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren. Onderzoek dat er toe doet. Met steun van het Ministerie van OCW worden studenten opgeleid tot professionals voor de toekomst. Zij kunnen de transitie naar een Biobased Economy begeleiden en mede vormgeven.

Het CoE BBE bestaat vier jaar en is op drie gebieden actief:

•Biobased Bouwen

•Biobased Products

•Biobased Energy

Samenwerking is er met o.a. HZ Univeristy of Applied Sciences, Universiteit Wageningen en de regio.

Waarom is jouw specifieke vakgebied Biobased Economy zo relevant?

We zijn wereldwijd met teveel mensen en putten onze aarde uit. De vraag is hoe we anders met de natuur kunnen omgaan. Wat halen we eruit en kunnen we weer terug geven. Biobased Economy is onderdeel van de circulaire economie en één van de speerpunten van de Strategic Board van de regio Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. In deze Board hebben de gedeputeerden van de provincies zitting en zijn grote bedrijven vertegenwoordigd.

Bij Biobased moet je denken aan drie stromen. Primair de resten van akker- en landbouw. De boer oogst mais, de rest is biomateriaal. Een voorbeeld van de secundaire stroom is pulp van suikerbieten, tertiair het GFT-materiaal van burgers. Het is ook al mogelijk om uit afvalwater eiwitten te halen die weer als bindweefsel voor producten kunnen dienen.

De Biobased Economy is complex. Het gaat niet alleen om techniek, ook om ethiek. Wat willen we als consumenten? Zijn we bereid producten uit afval te gebruiken? Wat is de levenscyclus van een product?

 Jouw werk gaat over transitie, verandering. Hoe krijg je de transitie voor elkaar?

Wat wij doen is proberen mensen te verleiden. We proberen duurzaamheid concreet maken. Hier in onze school tonen we een collectie duurzame producten. Aanvullend op het agrarische onderwijs, richten wij ons bij Avans en HZ naast techniek/chemie juist sterk op de Economische - Kunst - PABO-en Juridische opleidingen.

Met de kunstacademie St. Joost gaat het om design van duurzame producten, materiaal- en kleurengebruik. Wet- en regelgeving staat nu verandering vaak nog in de weg. Als toekomstige regelmakers zich bewust zijn van duurzaamheid krijgt transitie een kans. Met de PABO maken we lespakketten voor kinderen.

Wij focussen sterk op communicatie. Netwerken, uitdragen van kennis en het gedachtegoed. Verder zijn charismatische leiders zijn van belang.

De vier O’s: Overheden, ondernemers, onderwijs, ondernemende burger

Niemand kan het zich veroorloven om zich terug te trekken. Belangrijk is dat je heldere afspraken  maakt over wie in een bepaalde fase, welke verantwoordelijkheid pakt.

Onderwijs is ondersteunend. Onze missie is professionals op te leiden die kritisch zijn, een ondernemende houding hebben en praktijkgericht onderzoek kunnen doen. Het is echter niet alleen van belang dat de nieuwe generatie duurzaam gaat denken en handelen. In plaats van de ondernemende burger zou ik de O van Opvoeders zetten. Het is namelijk belangrijk ook de huidige docenten mee te nemen. En in het basisonderwijs kun je al een kiem leggen. Daar is wel tijd en geld voor nodig. Dan kom je uit bij de overheid.

 In hoeverre is de gemeente Breda al bezig met verandering? Welke steden zijn een voorbeeld?

Steden als Tilburg en Den Bosch lopen voorop, maar het gaat de goede kant uit in Breda. 
De gemeente is bezig met de verduurzaming van overheidsgebouwen en in de Nieuwe Veste komt een duurzaamheidscentrum waar burgers informatie kunnen halen.

Daarnaast moet je ervoor zorgen, vind ik, dat mensen verspreid over de hele stad met duurzaamheid in aanraking komen. Dat kan op vele manieren, bijvoorbeeld door duurzaam geproduceerde kunstwerken in buurten te plaatsen. Daar zou je een stimuleringsmaatregel aan kunnen koppelen. Als een buurt gezamenlijk een bepaalde hoeveelheid GFT heeft verzameld, komt ze in aanmerking voor zo’n kunstwerk.

 Wat geeft jou persoonlijk de energie om dit werk te doen? Wat is jouw drijfveer?

Oorspronkelijk kom ik uit de IT. Sinds ik in het onderwijs werk heb ik een maatschappelijk hart gekregen. Het geeft me veel voldoening. De innovatieve kracht. Een missie waar ik echt voor wil gaan. En wat ik mooi vind: je doet het voor je kleinkinderen, voor de toekomst.

Tekst: Monique de Leeuw

Foto: Tanja Rizzo