Hoge opkomst bij informatieavond Prinsenbeek

Op 19 april vond een drukbezochte informatieavond plaats in Prinsenbeek van de Bredase Energie Coöperatie (BRES Breda). De opkomst was met 150 mensen veel hoger dan gemiddeld. Een verklaring hiervoor is dat Breda in haar plannen Prinsenbeek heeft aangewezen als éėn van de eerste gebieden die binnen de gemeentelijke grenzen van het aardgas af zal gaan. Ook speelt mee dat het dorp al veel actieve bewoners heeft die bezig zijn op het gebied van verduurzaming van hun woningen. Net als de veranderende situatie in de wereld en de huidige hoge energieprijzen.

Paul Dielissen, directeur/energieadviseur bij BRES, heet iedereen van harte welkom. ‘Waar u zelf invloed op heeft is hoeveel energie u verbruikt’, zegt hij bij de opening van de avond. ‘We zullen allemaal fors minder CO2 moeten gaan uitstoten om de opwarming van de aarde tot max. 2 graden te beperken. Dat is in het Klimaatakkoord in 2015 in Parijs vastgelegd en daar moeten we allemaal nog veel voor doen. Nu zijn er nog geen dwingende wettelijke maatregelen, maar dat kan komen.’ 

De ambitie van de gemeente is hoog, Breda wil in 2044 klimaatneutraal zijn. Paul verwacht dat het langer gaat duren. Op de eerste plaats moeten mensen willen en kunnen. En in Nederland hebben we te kampen met een groot personeelstekort. Hoe komen we aan voldoende personeel?, is de vraag. Er zijn te weinig installateurs en aannemers zitten vaak al ver vooruit vol met werk. In Breda zijn 85.230 woningen (cijfer per 1 januari 2022), het is een grote opgave om het hele woningbestand te verduurzamen.

Gemeenten maken in opdracht van de landelijke overheid nu energieplannen per woonplaats en wijk. BRES Breda is betrokken bij de verdere invulling daarvan. De stem van burgers is belangrijk, om die reden is BRES Breda opgericht. In steeds meer plaatsen zijn energie-coöperaties actief.

BRES Breda richt zich op woningeigenaren en geeft deze informatieavond een presentatie over de verschillende maatregelen die mensen kunnen nemen. Alles begint met deskundig en goed (laten) isoleren van je huis. Dat is nodig om op een andere energiebron dan aardgas over te kunnen stappen. In zijn presentatie geeft Paul stap voor stap uitleg over alle mogelijke maatregelen en inzicht in de kosten daarvan. Daarbij moet gezegd worden dat in deze tijd de prijzen heel snel veranderen. 
Voor individuele vragen en advies kunnen bewoners een Keukentafelgesprek aanvragen. BRES Breda heeft getrainde vrijwilligers die bij bewoners aan huis komen. Zij kunnen met mensen bespreken wat in hun situatie de beste en haalbare maatregelen zijn.

Een aantal reacties van bezoekers
‘Ik vind het fijn om op deze manier het verhaal te horen en niet alles online te moeten opzoeken’, zegt een bezoekster na afloop, ik ben al een tijd bezig om uit te zoeken wat ik kan doen.’ 

Een andere bezoeker merkt op dat de energie die wordt opgewekt door de Amercentrale voor stadsverwarming in het dorp absoluut niet duurzaam is. Paul bevestigt dit en vertelt dat daarvoor naar een andere oplossing gezocht moet worden. BRES staat voor echt duurzame energie bij de transitie. Dat is in de visie van BRES hernieuwbare energie zoals uit zon en wind. En in de toekomst mogelijk ook uit andere bronnen als waterstof. Geen kolen of biomassa.

Wat bewoners in Prinsenbeek als knelpunt ervaren is dat er veel huizen zijn die vloeren hebben van beton, rechtstreeks op zand gebouwd. In die situatie is er geen kruipruimte en kun je de vloer niet van onderaf isoleren. Paul legt uit dat isoleren aan de koude kant altijd het beste is, maar er zijn ook andere oplossingen mogelijk. Vloeren kunnen ook van bovenaf met plaatmateriaal geïsoleerd worden of de vloer kan er helemaal uitgehaald worden. Bij oudere huizen zonder spouw kunnen muren aan de binnenkant geïsoleerd worden, dat geldt ook voor daken. ‘Dat is wel kostbaar, is dat voor iedereen wel haalbaar, ook voor mensen op hogere leeftijd?’ vraagt iemand zich tijdens het napraten af. Duidelijk is dat iedere situatie van bewoners anders is. De overheid wil burgers graag stimuleren om te verduurzamen en biedt diverse subsidies.

Aanvragen Keukentafelgesprek
Voor individuele vragen kunnen bewoners een Keukentafelgesprek aanvragen. BRES heeft daarvoor getrainde vrijwilligers die aan huis komen. Deze energiecoaches helpen bewoners verder op weg en bespreken welke maatregelen voor hen het beste en haalbaar zijn.

Subsidiemogelijkheden
Veel informatie vindt u op het energieloket Woonwijs Breda: www.woonwijsbreda.nl.
Ook op de landelijke website van de RVO is veel informatie te vinden:  www.rvo.nl

Meedenken over dorpsbelangen in Prinsenbeek
Wilt u graag meedenken over duurzame oplossingen in Prinsenbeek? U kunt zich hiervoor aanmelden bij het platform dat de dorpsbelangen in Prinsenbeek behartigt.