Op woensdag 16 januari 2019 nam wethouder Paul de Beer de duurzaamheidsprijs Groene Parel in ontvangst. De gemeente ontving de prijs voor het gloednieuwe Tuinhuis van Charlotte bij Boerderij Wolfslaar dat volledig circulair is gebouwd. Paul de Beer ontving de prijs uit handen van Jos de Bondt. Zij nam het initiatief voor het project Princenstroom in Breda en ontving daarvoor vorige keer de prijs.

Princenstroom voorziet 70 huishoudens in de wijk Princenhage van energie uit zonnepanelen. Het project is volledig door burgers zelf gerealiseerd. De Groene Parel is een wisselprijs waarmee BRES steeds een nieuw duurzaam project in de stad onder de aandacht brengt.

 Van 14 tot 18 januari was het de landelijke week van de circulaire economie. Koplopers in heel Nederland lieten zien hoe zij dat doen, circulair ondernemen. Circulaire - of kringloopeconomie wordt steeds belangrijker. In 2050 wil Nederland helemaal circulair zijn. Dat betekent dat grondstoffen maximaal worden hergebruikt. In Breda reikte BRES op woensdag 16 januari de duurzaamheidsprijs Groene Parel uit aan wethouder de Beer. De gemeente ontving de prijs voor het gloednieuwe Tuinhuis van Charlotte bij Boerderij Wolfslaar dat volledig circulair is gebouwd.

Wethouder Paul de Beer (stedelijke ontwikkeling, vastgoed en klimaat) ziet de urgentie van de omslag naar circulair ondernemen in Breda: “Het hergebruik van steeds schaarser wordende grondstoffen is essentieel voor onze doelstelling om in 2044 een CO2-neutrale stad te zijn.” Het Tuinhuis van Charlotte is een voorbeeld van circulair en biobased bouwen. Zo komt het hout van het tuinhuis van bomen uit de stad, de kozijnen van de sloop en zijn de muren gevuld met roggestroo van de eigen akker. Afval is grondstof, willen De Beer en Boerderij Wolfslaar zo aantonen. “Hopelijk gaan veel inwoners en bedrijven dit voorbeeld volgen, we hebben de inspanning van iedereen nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.”

Duurzaamheidsprijs van BRES
Paul de Beer ontving de prijs de Groene Parel uit handen van Jos de Bondt. Zij nam het initiatief voor het project Princenstroom in Breda en ontving daarvoor vorige keer de prijs. Princenstroom voorziet 70 huishoudens in de wijk Princenhage van energie uit zonnepanelen. Het project is volledig door burgers zelf gerealiseerd. De Groene Parel is een wisselprijs waarmee BRES steeds een nieuw duurzaam project in de stad onder de aandacht brengt.

Wat is circulaire economie?
Te vaak worden producten gemaakt van grondstoffen die niet herbruikbaar zijn. Denk aan de piepschuim verpakkingen van vlees. Dit is restafval en gaat de verbranding in. Een circulair systeem gebruikt alleen grondstoffen die hernieuwbaar zijn. Het tuinhuis van Charlotte is een voorbeeld van hoe grondstoffen circulair worden ingezet.

Op 16 januari kregen bezoekers informatie over het ontwerp en het bouwproces van het Tuinhuis van Charlotte. Met als sprekers architect Terry van Tilburg, vertegenwoordigers van het installatie- en bouwbedrijf en de wethouder werd een volledig beeld van initiatief tot uitvoering geschetst. Behalve dat men gebruik heeft gemaakt van biobased materialen is het gebouw goed geïsoleerd en voorzien van een WTW-ventilatiesysteem. Hierdoor kon men van het gas af. Verwarmen gaat met een warmtepomp. Regenwater wordt opgevangen, restwater gefilterd en vervolgens gebruikt voor het doorspoelen van toiletten. Alle partijen zijn enthousiast over de samenwerking.

Na de presentaties was er ruimte om vragen te stellen en door het gebouw lopen om te zien hoe de bouw is uitgevoerd. Het publiek wilde weten of deze manier van bouwen ook mogelijk is op grotere schaal; een rij huizen, appartementencomplex of een wijk. De architect vertelt: ‘De kennis en techniek zijn er, het kan en gebeurt ook al op verschillende plaatsen in het land. Het helpt als gemeenten het in hun bestemmingsplannen opnemen.’

Nieuwsgiering naar het resultaat? Kom een kijkje nemen in het Tuinhuis van Charlotte bij Boerderij Wolfslaar. 

https://www.youtube.com/watch?v=FiWjOkSmzVU&feature=youtu.be