Check op Beschermde Diersoorten

Het is volop in het nieuws, wil je isoleren, dan moet je een “vleermuizencheck” doen. Ook de gemeente Breda is daarvan op de hoogte. Zij hebben een dubbele verantwoordelijkheid: de dieren beschermen en de stad verduurzamen. Daarom is de gemeente hard aan het werk om een aantal beschermde diersoorten in kaart te brengen. Zo zouden zij op termijn, als dat onderzoek is afgerond, een algenele ontheffing kunnen geven. 
De gemeente Breda vertelt hier zelf meer over.