De energieproductie van de 3 windmolens bij Hazeldonk blijft nog steeds achter bij de oorspronkelijke verwachting. In het jaar 2018 werd ‘maar’ 15,84 Gwh gerealiseerd in plaats van de verwachtte 18,9 Gwh. Dat is 83,4% van de prognose. In de eerste 2 maanden van 2019 bleef het opnieuw te zacht waaien. Vooralsnog komt de productie niet hoger dan 75,98 % t.o.v. de prognose.

Een vroeg ontluikende lente is fijn, maar voor een beter rendement van het windpark wordt het de hoogste tijd voor een paar voorjaarsstormpjes. Nog even ter herinnering: pas in 2021 volgt de eerste aflossingstermijn van de obligaties. Dan wordt 25% van het totaal door obligatiehouders geïnvesteerde bedrag inclusief rente uitbetaald. Voor de actuele productiecijfers kijk op www.windparkhazeldonk.nl

In oktober maakte de provincie Noord-Brabant bekend dat er 29 windmolens langs de A16 komen, tussen Moerdijk en Hazeldonk. Tien bij Klaverpolder, acht bij knooppunt Zonzeel, drie bij Galder en acht op de grens bij Hazeldonk.

Onder de naam A16 Wind/t verenigden (energie)coöperaties zich om windturbines te realiseren langs de A16. Bewoners zouden kunnen investeren én genieten van lokale groene stroom. Klik hier om het manifest te lezen.

De drie turbines van Windpark Hazeldonk draaien sinds 2015 trots langs de A16 bij Breda. Het windpark is mede gefinancierd door crowdfinancing. Ongeveer 340 mensen uit de Breda en omgeving hebben geïnvesteerd in obligaties. Dat, en de keuze om met Bredase partners samen te werken, geven het windpark een lokaal en duurzaam karakter.