Veelgestelde vragen

Lees hier de definities van veel gebruikte begrippen en de antwoorden op de veelgestelde vragen rondom je deelname aan het collectieve zonnepanelen project Zonnedak Black & White. Staat je vraag er niet bij of wil je graag verdere uitleg over een bepaald onderwerp? Neem gerust contact met ons op.

1. Begrippen

 • 1.1 Wat is een energiecoöperatie?

  Om als groep mensen samen energie op te wekken, is een rechtsvorm nodig. Een coöperatie (niet te verwarren met een corporatie) is hiervoor de meest gebruikelijke vorm. Een coöperatie heeft, net als een vereniging, een bestuur en leden. Samen zijn de leden eigenaar van de coöperatie. Er bestaan in Nederland inmiddels 484 energiecoöperaties met in totaal bijna 70.000 leden. De energiecoöperatie achter het Zonnedak Black & White is BRES. Kijk voor meer informatie op www.bresbreda.nl.

 • 1.2 Wat is een deelnemer?

  Een deelnemer doet mee aan het Zonnedak Black & White door mee te delen in het eigenaarschap van de zonnestroom-installatie. Dit doet hij of zij samen met andere deelnemers van de energiecoöperatie BRES, waar hij of zij lid van is.

 • 1.3 Wat is energiebelasting?

  Energiebelasting is een heffing op elektriciteit en aardgas. Deze belasting is ingevoerd om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te gaan. Energiebelasting betaal je via jouw energierekening. De energieleverancier draagt de belasting af aan de Belastingdienst. Wanneer je zonnepanelen hebt, betaal je geen energiebelasting. Daarom mag de energiebelasting voor elke kWh zonne-energie die je opwekt op een ander dak, afgetrokken worden van de kWh die je gebruikt op jouw energierekening. De energiebelasting in 2020 is 11,8 cent per kWh.

 • 1.4 Wat is de Postcoderoos Regeling (PCR) / Regeling Verlaagd Tarief?

  De fiscale Regeling Verlaagd Tarief geeft recht op een korting op de energiebelasting als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in opwekking van duurzame energie, bijvoorbeeld door zonnepanelen op grond of een dak in de buurt. Voorwaarden zijn dat de deelnemers in de buurt wonen (dat willen zeggen: binnen een zogenaamd postcoderoosgebied), kleinverbruikers zijn en samen een coöperatie of vereniging van eigenaren vormen. Daarom wordt de regeling ook wel de Postcoderoos Regeling genoemd. Meer informatie over deze regeling vind je hier.

 • 1.5 Wat is een Recht van Opstal?

  Bij een postcoderoosproject moet de productie-installatie juridisch en economisch eigendom zijn van de energiecoöperatie. Omdat de zonnepanelen gestald worden op het dak van de eigenaar, moet hiervoor het Recht van Opstal verleend worden. Bij mogelijke verkoop van het gebouw blijft zo ook de energiecoöperatie eigenaar van de zonnepanelen. Het Recht van Opstal wordt in een contract bij de notaris vastgelegd.

2. Deelname en lidmaatschap

3. Inschrijven

 • 3.1 Doet mijn energieleverancier mee met de postcoderoosregeling?

  Veel energieleveranciers doen mee met het verrekenen van de energiebelasting, maar helaas niet allemaal. De volgende energieleveranciers doen wél mee: Anode, Budget Energie, Coöperatieve vereniging NLD, De Groene Stroomfabriek, De Vrije Energie Producent, Delta, E.On, Eneco, Energie Direct, Energie VanOns, Energiebesteding BV, Engie, E-On, Essent, Greenchoice, Huismerk Energie, Leon, Main, NLE, Nuon, OM Nieuwe Energie, Oxxio, Pure Energie, Qurrent, Sepa Green, Servicehouse, Vandebron en Vattenval.

  Mocht jouw leverancier hier niet bij staan, dan is het nodig om over te stappen als je wilt deelnemen. Hierbij is het ook mogelijk om aanvullende korting te krijgen bij overstappen naar de energieleverancier die ook de stroom van de postcoderoos afneemt. Gebruik daarvoor deze link. 

 • 3.2 Moet ik mijn eigen energieleverancier wijzigen?

  Nee. De deelnemer blijft altijd vrij om zijn eigen energieleverancier te kiezen. Wel is het mogelijk om aanvullende korting te krijgen als de deelnemer kiest om over te stappen naar de energieleverancier die ook de stroom van de postcoderoos afneemt.

 • 3.3 Wat is een EAN-code en waar vind ik het?

  Een EAN-code is het identificatienummer van een energieaansluiting. Dit betekent dat iedere elektriciteits- en gasaansluiting een unieke code met zich meedraagt. Transporteurs en leveranciers gebruiken de EAN-code in hun onderlinge communicatie. Deze code hebben wij nodig om je deelname door te geven aan je energieleverancier. De EAN-code voor elektriciteit kan worden opgezocht via het openbare EAN-codeboek. De code staat ook op je energierekening of jaarafrekening.

 • 3.4 Wanneer moet ik betalen?

  Om je definitief in te schrijven doe je een aanbetaling van €50 op het moment van inschrijven. Zodra de inschrijving vol is én het moment van uitvoering bekend, wordt gevraagd het resterende bedrag te betalen. De opbrengsten volgen op de jaarrekening van de energieleverancier.

 • 3.5 Wat gebeurt er met het inleggeld van deelnemers als het project niet gerealiseerd wordt?

  Dit wordt volledig terugbetaald, inclusief de aanbetaling.

4. Investering en opbrengsten

 • 4.1 Waarom levert de Postcoderoos Regeling potentieel meer op?

  De PCR geeft voor 15 jaar lang recht op aftrek van de energiebelasting. (11,8 cent per kWh in 2020). Dit komt boven op de verkoop van de stroom (à 6 cent per kWh). Daarmee zijn de opbrengsten ongeveer gelijk aan aan zonnepanelen thuis. Thuis wordt alleen gebruik gemaakt van de zogenaamde salderingsregeling, die niet geldt voor grote projecten. Het enige alternatief is Subsidie Duurzame Energie (SDE), maar deze is slechts ongeveer 8 cent per kWh. Bovendien gaan de opbrengsten van de Postcoderoos Regeling primair naar de leden van de energiecoöperatie en dus de deelnemers.

 • 4.2 Is er een rekenvoorbeeld beschikbaar?

  Ja, zie hiervoor de prospectus die je hier kunt downloaden:

 • 4.3 Wat zijn de periodieke kosten en wie betaalt deze?

  Kosten zijn o.a. het servicecontract met de installateur (waaronder reiniging, monitoring, storingen, preventief onderhoud), verzekeringen, meterhuur, meerkosten van de aansluiting op het net, ledenadministratie, benodigde softwaresysteem, administratiekosten en communicatiekosten. Deze worden allemaal betaald door de energiecoöperatie BRES vanuit de opbrengst van de verkoop van de stroom.

 • 4.4 Wat verdient de energiecoöperatie aan het project?

  De energiecoöperatie heeft geen winstoogmerk. Als er geld overblijft vanuit de verkoop van de stroom, dan wordt dat in eerste instantie bewaard voor tegenvallers in de toekomst. Mocht hier structureel meer van overblijven, zal dit worden ingezet voor de versterking van de energiecoöperatie en de energietransitie. Hierin kunnen deelnemers als lid ook over meebeslissen. Omdat de exploitatie wordt ondergebracht bij de exploitatie B.V. van de energiecoöperatie, lopen deelnemers ook geen risico om te moeten bijbetalen als de opbrengsten tegenvallen.

 • 4.5 Welke opbrengsten gaan er naar de deelnemers?

  De energiebelasting die afgetrokken mag worden voor het aantal kWh dat wordt opgewekt door de stroomdelen waarmee de deelnemer mee doet in het project.

 • 4.6 Worden de opbrengsten ook gemonitord?

  De installateur leest via 3G/4G de omvormers uit. Hier kan de installateur de prestaties van de installatie monitoren en snel actie op ondernemen.

 • 4.7 Hoe weet de overheid hoeveel kWh in aanmerking komt voor teruggave energiebelasting?

  Het meetbedrijf geeft dit door aan de energieleverancier. De energieleverancier registreert zo correct de opgewekte zonne-energie voor de Verlaagd Tarief Regeling.

5. De zonnestroominstallatie

6. Opzeggen en uitbetaling

 • 6.1 Kan ik mijn lidmaatschap bij de energiecoöperatie tussentijds beëindigen?

  Dit is mogelijk na één jaar lidmaatschap bij BRES, maar dan ontvangt u geen aftrek meer van de energiebelasting.

 • 6.2 Krijg ik mijn aanbetaling terug als ik zelf af zie van deelname?

  Nee, dit wordt gebruikt voor de werving van nieuwe deelnemers die nodig zijn.

 • 6.3 Kan ik mijn Stroomdelen in het project tussentijds verkopen?

  Je kunt je Stroomdelen te allen tijde verkopen als je dit zelf regelt. Ook is het mogelijk om bij verhuizen of overlijden je Stroomdelen terug te verkopen aan de energiecoöperatie. Deelnemers die door sterke verlaging van hun elektriciteitsgebruik niet meer kunnen profiteren van de belastingaftrek, kunnen het overschot in Stroomdelen terugverkopen aan de energiecoöperatie. Deelnemers ontvangen de restwaarde van de aangeboden inleg terug, onder aftrek van administratiekosten. In principe is het niet mogelijk dat de energiecoöperatie de Stroomdelen overneemt, maar het bestuur is bevoegd om afzonderlijke gevallen afzonderlijk te beoordelen.

 • 6.4 Wat gebeurt er met mijn Stroomdelen bij verhuizen of overlijden?

  Als je verhuist en het nieuwe adres binnen het postcodegebied van het project valt, dan kunnen de Stroomdelen gewoon worden meegenomen. Wanneer je verhuist naar een adres buiten het postcodegebied, dan heeft het geen nut om de Stroomdelen mee te nemen. Deze kunnen kan dan zelf worden verkocht of worden teruggekocht door de energiecoöperatie voor de restwaarde minus administratiekosten van €15. Dit laatste is ook mogelijk bij overlijden.

 • 6.5 Hoe wordt de restwaarde bepaald?

  De installatie wordt over 15 jaar afgeschreven, dat is de looptijd van de Regeling Verlaagd Tarief. Het afschrijvingspercentage bedraagt 7% per jaar.

 • 6.6 Wanneer vindt uitbetaling van restwaarde plaats?

  De uitbetaling van restwaarde naar aanleiding van verhuizing of overlijden vindt plaats uiterlijk drie maanden na opzegging van het lid en indien de coöperatie over voldoende liquide middelen beschikt om aan haar vaste verplichtingen te kunnen blijven voldoen.