In het Energieakkoord is afgesproken dat dat er in 2020 6000 MW wind op land en 4500 MW wind op zee gerealiseerd moet zijn. Provincie Brabant heeft met het rijk afgesproken in 2020 470,5 MW aan windenergie op land gerealiseerd te hebben, waarvan minimaal 100 MW langs de A16 gerealiseerd zal worden.