In het Milieu Effect rapportage (m.e.r.) van windenergie A16 worden de milieueffecten van windmolens onderzocht in 2 hoogteklassen:
1. van 150 - 180 m: 'laag'
2. van 180 - 210 m: 'hoog'