Op 18 april organiseerden we de bijeenkomst 'laat je horen voor de wind'. Als burgerinitiatief willen we graag alle verhalen, zorgen en vragen horen van bewoners over de windmolens die gaan komen langs de A16. 

Langs de A16 komen in windmolens. Het rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten langs de A16 willen dit samen met projectontwikkelaars en inwoners realiseren.

De samenwerkende energiecoöperaties in Breda willen in eigen beheer een aantal van deze windturbines realiseren. De opbrengst keert terug naar de lokale gemeenschap. Particulieren kunnen investeren in de windturbines, die lokale, betaalbare groene stroom leveren. Met de opbrengst worden vervolgens nieuwe lokale projecten gestart die een bijdrage leveren aan de lokale ontwikkeling en energietransitie, staat in het manifest ‘Het komt je aanwaaien’ dat in februari door verschillende partijen werd ondertekend.

Lokaal zijn er verschillende geluiden over de komst van de windmolens, hoort Jan Schouw van A16 Wind/t, de samenwerking van Bredase duurzaamheids- en energiecoöperaties en in februari 2017 van start gegaan. “We hebben enthousiaste leden voor wie de energietransitie niet snel genoeg kan gaan. We horen ook van bewoners langs de A16 die zich zorgen maken over geluidsoverlast, slagschaduw, natuurbescherming en horizonvervuiling. Als burgerinitiatief willen we graag deze verhalen horen en meenemen om te komen tot een goed voorstel bij de provincie.”

Daarom organiseerden A16 Wind/t een bijeenkomst voor bewoners. Met deze bijeenkomst willen we bewoners de mogelijkheid geven om van zich te laten horen. Iedereen met vragen, zorgen, ideeën of opmerkingen was welkom. Hieronder vind je de notulen van de avond: 

 

Datum: 18 april 2017 20.00 uur

locatie: podium Bloos

Aanwezig: Anouk van den Berg (Vz), Jan Schouw (Bres), Stefanie Vermeulen (pakhuisB), Ton Jansen (geïnteresseerde en bestuur Bres), Karin de Vries (Bres, verslag), Branko de Lang (geïnteresseerde), Pieter Blanke (geïnteresseerde), Monique de Leeuw (geïnteresseerde en vrijwilliger Bres), Erik Bruggink (projectleider provincie), Bram van Beek (geïnteresseerde), Jacques Hendrickx (wijkraad Zuidwest), Martijn Koolen (toekomstig inwoner Princenbeek), Renata Logers (toekomstig inwoner Princenbeek), Arnoud Verhoeven (wijkraar Haagse Beemden), 2 bewoners Overaseweg

Anouk opent de bijeenkomst en na een voorstelrondje blijkt dat de samenstelling en interesse van het gezelschap uiteenloopt van potentiële investeerders, geïnteresseerden tot bezorgde burgers.  Het is duidelijk dat de locaties waar de windmolens komen aangewezen worden door de provincie.

Voor de zomer is voor een stuk of 12 locaties langs de hele A16 de Milieu Effect Rapportage (MER) af en na de zomer wordt uit deze locaties een keuze gemaakt. De officiële bezwaarprocedure is ook aan het eind van dit jaar. Deze avond is bedoeld om op te halen waar men vragen over heeft, wat men denkt. Een avond om te luisteren en om te praten over ideeën.

Jan Schouw legt uit hoe de stichting Bres (BRedase Energie Stichting) gebaseerd is op 3 verschillende gedachten om anders met energie om te gaan in Breda (energie besparing bij huizen van particulieren, zonneprojecten en windprojecten) en hoe de laatste samen met andere organisaties in Breda ( ZonneWIJde, Breda DuurSaam, Anneville en PakhuisB) een gezamenlijke Stichting A16 Win(d)(t) hebben opgezet om een aantal van de windmolens die langs de A16 komen te gaan exploiteren. Het aantal is afhankelijk van de locaties langs de A16 die worden aangewezen door de provincie.

Bij windenergie gaat het vaak over mooi en lelijk en ‘ik wil ze niet bij me in de tuin’. A16 Win(d)(t) probeert zelf eigenaar worden van de molens. Bres heeft dit eerder al bij een windmolen in Hazeldonk gedaan.  De bedoeling is om de winstgevendheid van de molens te herinvesteren in de stad, in energieprojecten en in de mensen die er dichtbij wonen. Zodat deze niet alleen lasten maar ook lusten.

Op dit moment wordt er uitgezocht of de mensen die er dichtbij wonen extra gecompenseerd worden. Er is al wel planschade compensatie binnen de wettelijke zone, dit blijft een lastig gebied voor de overheid want waarom wel compensatie naast een windmolen en niet bijvoorbeeld naast een vliegveld of de A16.

Er wordt gezegd dat er toezeggingen zijn gedaan in Rijsen over de compensatie van mensen die er last van hebben. In Hazeldonk schijnen mensen door het geluid soms niet op het land te kunnen werken.  Een optie is om de mensen bijvoorbeeld te compenseren in hun energierekening en dan in staffels (hoe verder weg, des te minder compensatie)

De vraag wordt gesteld of mensen gecompenseerd willen worden of minder last willen ervaren. Als mensen minder last willen ervaren zijn er ook andere mogelijkheden, bijvoorbeeld het aanleggen van speciaal landschap dat het geluid absorbeert.

Bij de omwonende is er de overtuiging dat er toch wel overlast komt en dan worden ze maar liever gecompenseerd of beter nog dat de molens verder weg (bijvoorbeeld op de Noordzee of in agrarisch gebied) zodat ze niet gezien of gehoord worden.

Uit de discussie die volgt blijkt dat er verschillende inzichten zijn over de werkelijke opbrengst van een molen en de bijdrage aan (een noodzaak van) het terugdringen van de CO2- uitstoot. Er is behoefte aan objectieve cijfers en studies ook over de opbrengsten van de molens. Niet alleen voor investeerders maar ook voor omwonenden.

Bij de Overaseweg gaat het voornamelijk om het behoud van ongerepte natuur dat daar in de afgelopen jaren met veel publiek geld is neergezet.

Als voorbeeld hoe het ook kan werken wordt Klundert genoemd. Daar wordt door Nuon een 190 m hoge masten (tiphoogte) neergezet. Mensen kunnen daarmee van Nuon rechtstreeks 35 euro per jaar terugkrijgen of het geld investeren in een zonnepark waar het hele dorp 100-150 euro per jaar besparen op hun energierekening. In dit plan zit een positieve kracht. Als de provincie kan zorgen dat de overlast minimaal is dan kunnen er met het geld ook goede dingen mee gedaan worden.

Het is in ieder geval financieel rendabel: er wordt nu het eerste windpark op zee zonder subsidie gebouwd. Banken stappen graag in dit soort projecten want de terugverdientijd is kort.

De energie situatie vraagt om oplossingen nu. Het is niet mogelijk te wachten op de nieuwste variant en dan de boot missen. Bijvoorbeeld mobieltjes van nu hebben ook de voorgangers nodig gehad die niet zo goed waren.

Er wordt weer duidelijk dat de windmolens niet het enige traject zijn dat deze bewoners over zich heen krijgen: de A16, HSL en het 380kV traject. Er heerst het gevoel dat er gestapeld wordt. Mensen maken zich zorgen over andere dingen. De afvaardiging van de provincie wil graag de discussie aan met de groepen. De bewoners zijn niet tegen energietransitie maar wel tegen de manier waarop dingen aangepakt worden.

Er zijn regels omtrent windmolens wat wel en niet kan. Er is een klein cirkeltje rond de molen waar men vanwege veiligheid beperkt is. De grootste beperking gaat over het geluid en de slagschaduw. Er zijn geen exacte meters maar een 47 decibel level contour waar je mag wonen. Deze contouren worden berekend met modellen (over open water is dit verder weg dan in bv een bos, omdat water minder geluid absorbeert dan land met beplanting). Wat betreft de slagschaduw geld dat mensen er niet meer dan 17 dagen per jaar 20 minuten last mogen hebben van de slagschaduw (dit is gelijk aan max 6 uur per jaar). Daarna moet de molen stilgezet worden.

Bij hogere windmolens is er minder effect op de natuur en de trekvogelroute. Er blijkt juist veel natuur ontwikkeld te worden bij de windmolens. A16 Win(d)(t) zoekt juist naar mogelijkheden om te kijken om het landschap aan te pakken en beter te maken

Dan zijn er nog wat financiële vragen. Het is de bedoeling dat de stichting de molens ontwikkeld en dat de exploitatie over gaat naar de coöperatie. Anders dan bij het project Hazeldonk worden we dan eigenaar van de molens. Dit geeft ook de mogelijkheid dat we kiezen voor bijvoorbeeld stillere, wat duurdere molens die iets minder opbrengst leveren. Er moet per molen 2 miljoen euro opgehaald worden via crowdfunding. Daarna kan er 8 miljoen van de bank geleend worden. Bij het project Hazeldonk was dit in minder dan 4 maanden opgehaald. En het project zonnedak waar obligaties van 25 euro gekocht konden worden, was in 62 uur uitverkocht.

Er zijn ook andere mogelijkheden om de opbrengst te verdelen. In Noord Holland wordt de winst in Kwh energie uitbetaald aan de deelnemers. De Haagse Beemden heeft de molen gespaard voor zonnepanelen waardoor 2 straten nu energie krijgen van die panelen.

Andere ideeën zijn bijvoorbeeld een energie bank (als een voedselbank, voor mensen die het moeilijk hebben de energie rekening te betalen) of een zonnevel. Ook zou je met de opbrengst de veranderingen aan de woning bij bijvoorbeeld een woningbouwvereniging kunnen financieren om het nog energie zuiniger te maken en zo de energietransitie in Breda nog extra stimuleren. Allerlei initiatieven zijn mogelijk! Er zijn al contacten tussen Bres en woningbouwverenigingen.

De aanpak van Bres levert discussie op bij de provincie. Die wil een uniforme aanpak hebben over het hele gebied. in Moerdijk en Drimmelen is er een stichting breed opgezet die met de woningbouw en de Rabobank enz samen werkt. In deze stichting gaat 25% van de opbrengst. Zodat er meerdere mensen profiteren van het geld dat de windmolen opbrengt niet alleen deelnemers of investeerders.

Bij A16 Win(d)(t) gaat 100% van de opbrengst terug naar de mensen van Breda. Er wordt nu gekeken hoe gegarandeerd kan worden dat dit ook terecht komt bij mensen zonder geld. Bres heeft bijvoorbeeld 150 leden maar in de afgelopen jaren al 2500 mensen bediend met de woningverbeteringen.

Er is genoeg om nog een keer door te praten.

Anouk sluit de bijeenkomst af om 21.50u