De wijk Zandberg is al enige tijd actief met energie besparen. Het buurtteam, Sjef Bakers, Coky de Valk, Ad Bijma en Joop Vaane hebben verschillende buurtavonden georganiseerd in Zandberg-Oost. 

Het afgelopen jaar zijn de eerste succesvolle stappen gezet om samen Sportpark I en II energiezuiniger te maken. Samen met BRES en Hoom zijn er meer dan 20 maatregelen getroffen! Ook zijn veel buurtbewoners zelf aan de slag gegaan.